APL Apollo Tubes, GHCL among 84 stocks that hit 52-week high during intraday

APL Apollo Tubes, GHCL among 84 stocks that hit 52-week high during intraday